Skip to content

Categories:

Slemme, slemme Sofia

Dag 14, 27. mai 2010

Me har endeleg fått høyra ryktet som Sofia sette ut.

Endeleg og endeleg, det er ikkje noko me har gledd oss til, men det er betre å vita.

Ein fyr, ein mann, som har vore her før fortalde oss. Han hadde kome i samtale med nokre av Sofias tilhengjarar, han lata som at han var på deira side.

Sofia, ryktet, seier at Nikolsina vert grooma til å verta ny sjef i det største energiselskapet. Det seier at Martan kjem til å få mykje pengar ut av det.

Om folk trur på det er det slutten for folkerørsla.

Nikolsina er rasande.

Martan er nedslått, men optimistisk.

Nikolsina snakkar om å sprenga noko igjen.

Martan skriv på ein tale.

Eg har veldig lite papir igjen. Eg skriv mellom notata mine no, heldigvis skriv eg ikkje så mykje på kvar line, og ganske smått òg.

Posted in Uncategorized. Tagged with , , , .

0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

Some HTML is OK

(required)

(required, but never shared)

or, reply to this post via trackback.

Powered by WP Hashcash