Skip to content

Categories:

Carmalina og Gabriel

Dag 13, 26. mai 2010

I går skulle eg hatt eksamen. Det hadde eg heilt gløymd. Eg trur det er like greitt at eg ikkje hadde det, eg har jo ikkje fått lese noko pensum. Det er ikkje lett å vera ein tidsreisande student, ein går glipp av forelesingar.

I staden for å vera student er eg tidsflyktning.

Carmalina og Gabriel kom over i dag. Dei skal til Bergen for å driva folkerørsla og valkampen vidare. Bergen er nesten like stor som Oslo, tre millionar menneske bur der. Det er mange folk.

Eg har sakna Gabriel litt. Han var så snill sist gong eg var her, han laga mat til meg i den vesle hytta.

Me måtte åtvara dei. Om Sofia sette i gong noko fælt må dei vera klare.

Nikolsina og Martan snakka med dei om innhaldet i erklæringa si, om korleis dei skal nå folk, om korleis dei skal engasjera folk, om den nye verda.

“Om det høyrer noko,” sa eg, “må de ikkje tru det.”

“Noko?” sa Carmalina.

“Noko om kva?” sa Gabriel.

“Me har grunn til å tru,” sa eg, men så innsåg eg kor dust eg høyrde ut, “Sofia skal setja ut eit rykte om oss.”

“Sofia?” sa Carmalina.

“Kva rykte?” sa Gabriel.

“Eg veit ikkje,” sa eg, “eg veit ikkje.”

“OK,” sa Gabriel. Han smilte.

Så gikk dei. Dei skal sjå om dei får reisetillating, dei vil helst reise lovleg. Dei kan bu hjå ein slektning av han uansett, men det er litt lettare for dei om dei har papira i orden. Ikkje at det hjelper når dei vert tatt for å motarbeida styresmaktene.

Og var det berre meg, eller var det færre folk her i dag? Det har vore eit jamnt trykk heile tida før…

Posted in Uncategorized. Tagged with , , , , .

0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

Some HTML is OK

(required)

(required, but never shared)

or, reply to this post via trackback.

Powered by WP Hashcash