Skip to content

Categories:

Makt og fri

Dag 10, 23. mai 2010

Kor interessant er det for verda kva me seier for å overtyda folk om demokrati? Sikkert ikkje så veldig.

Dei er alle ivrige. Dei ser kor mektige dei kan verta. Dei ser at dei kan få eit liv der dei kanskje ikkje kan gjera kva dei vil, men dei kan drøyma og klaga om dei vil.

Nikolsina og Martan sit i hjørnet med hovuda saman, eit tastatur mellom dei, dei tenkjer. Dei skriv.

Eg trur faktisk dette kan verta noko. Mange, mange folk veit at noko er i gjere. Eg er viss på at styresmaktene òg veit noko no. Kor lenge får me halda på?

Eskil og eg måtte berre ut av leilegheita i dag. Det er klaustrofobisk der, sjølv om det er nok rom. Me berre kunne ikkje vera den same staden i ti heile dagar.

Så me trassa alt, risiko og hemmeleg politi. Me gikk ut om formiddagen, dei seier det er minst risiko då. Det er ingen kafear her, det hadde vore fint å sitja ute i finvêret, kanskje det siste finvêret dette året, og drukke kaffi, men sånn får det vera. Eg trur ikkje dei har kaffi i det heile her, no, korleis klarer dei det?

Eskil og eg gikk rundt byen, ikkje at det er noko å sjå. Eskil er betre enn eg på geografi og han fann vegen tilbake til huset til Martan.

Me gikk oppover og oppover. Me såg utover Oslo, det nye Oslo, det er ikkje vakkert. Me prata. Om korleis Oslo var, Eskil lika det, eg gjorde det ikkje. Likevel er eg ivrigst på å koma tilbake til den Oslo. Me prata om korleis liva våre vil verta i 2365. Om me kjem gjennom med vala, med den nye verda, vil me ha ein sjanse. Me vil kunna få ein jobb, ein stad å bu. Tryggleik.

Om ikkje, då veit eg ikkje. Då må me dra ein annan plass. Me kan ta med oss Nikolsina og dra til Sverige.

Posted in Uncategorized. Tagged with , , , , .

0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

Some HTML is OK

(required)

(required, but never shared)

or, reply to this post via trackback.

Powered by WP Hashcash