Skip to content

Categories:

Ei auke

Dag 9, 22. mai 2010

Me får fleire og fleire på besøk. Det er så døra nesten aldri står stille.

Eg er litt bekymra for Martan oppi det heile. Han sit berre i eit hjørne, skyt inn ein kommentar ein sjeldan gong. Men det er hans heim, det kan ikkje vera trygt for han. Eg får snakka med han om det.

Eskil ser òg ut til å varma opp til heile opplegget. Han har slutta å vera fascinert av tidsmaskina, eg har innsett at me ikkje kjem oss heim den vegen.

Planen vår er å setja opp eit val, mellom systemet som det er no, og ei interim-regjering leia av Martan og Nikolsina. Dei skal skriva ei erklæring før valet der dei skriv om prosessen dei skal leie for å få ei grunnlov og eit parlament. Dei skal skrive om korleis folk kan velja representantar for å skriva grunnlova, korleis dei sjølv kan vera med og verte valde, om dei vil det.

Så no, i staden for at me fortel folk som kjem inn kva dei skal meine og føle, får me dei til å fortelje oss korleis dei synest landet skal vera.

Og sånn skal det vera.

Eg har funne dei gamle grunnlovene til Noreg, USA, Frankrike… til og med EU-grunnlova, og til nokre av dei nye statane, så dei har noko å samanlikna med.

Martan og Nikolsina er litt skeptiske til å vera leiarar. Dei trur ikkje dei er gode nok. Dei har ikkje noko støtte, meiner dei.

Men dei er det beste me har.

Dei er det einaste me har.

Posted in Uncategorized. Tagged with , , , , .

0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

Some HTML is OK

(required)

(required, but never shared)

or, reply to this post via trackback.

Powered by WP Hashcash