Skip to content

Categories:

Valkampen byrjar

Dag 7, 20. mai 2010

Første steg i valkampen er folkeopplysing. Det kjem til å ta tid, og me kan ikkje gjera det på dei måtane eg er van med. Ikkje stand, ikkje brosjyrar eller flygeblad, ikkje demonstrasjonar eller fakkeltog.

Så me tar det ansikt til ansikt.

Først var Gabriel over.

Eg har lura på om det har gått bra med han. Det har det. Han har lege lågt.

No er han tilbake.

Og me fortel han om ei verd der alle kan klaga over styresmaktene, over regjeringa, Dei kan klaga av di dei valde dei. Dei kan til og med stilla til val.

Gabriel var ganske begeistra. Han stilte spørsmål om korleis det funka i mi tid.

Eg skal innrømma at eg forenkla ting litt. Eg sa ikkje så mykje om korleis ein må jobba seg oppover partia for å koma i ein eller annan posisjon, eg sa meir om korleis me kan ha innflyting på politikarane sjølv mellom vala.

Og val. Og valløfte. Og media, som dekkjer vala og valløfta.

Han var begeistra.

Me prata i mange timar.

I morgon kjem nokon andre. Veit ikkje kven.

Nikolsina vil framleis sprengja noko.

Posted in Uncategorized. Tagged with , , .

0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

Some HTML is OK

(required)

(required, but never shared)

or, reply to this post via trackback.

Powered by WP Hashcash