Skip to content

Categories:

Dag 6 med ein tvist

Dag 6, 19. mai 2010

Eskil ser ut til å ha det betre enn eg her, no. Eg vil berre heim. Me har vore her i snart ei veke, eg er redd for at det kjem til å verta tre veker eller meir denne gongen òg. Og eg vil berre heim.

Det er sitjinga som gjer meg galast. Eg vil gjera noko, eg gjera noko!

Om eg skal bu i denne tida må eg gjera den levbar.

Eg kjem til å bu i denne tida. Eg kjem aldri til å sjå det tjueførste århundret igjen. Eg kjem aldri heim til Mamma, eg kjem aldri til å sjå Kristoffer eller ungen hans igjen.

Difor må eg kunna leva godt her eg lever.

Eg har menneske eg er glad i, eg har Nikolsina og eg har Eskil.

Så det kan funka.

Men eg må ha ein plass å bu. Eg må kunna gå på butikken sjølv, eg kan ikkje gøyme meg i femti år.

“Nikolsina,” sa eg, ho er mest ekstrem. “Me må gjera noko. Du og eg og Eskil, me kan ikkje berre gå rundt her og hengja. No har me oppklara Leonid&Sofia, no kan me fiksa verda.”

“Oppklara?” sa ho. Ho svara altså ikkje eigentleg på det eg ville. “Kva har me oppklara?”

“Kvifor Leonid og Sofia har oppførd seg så rart.”

“Nei.”

“Nei?”

“Nei, Leonid har ingen bror.”

“Øh,” sa eg. “Kvifor sa du ikkje det i går?”

“Det passa ikkje sånn.”

“Neinei. Så kvifor gjer han det då? Og kvifor laug dei?”

“Det er vel enkelt. Det er betalte, og ville ikkje at me skulle vita det.”

“Kva skal me gjera med det, då?”

“Er det så mykje me kan gjera? Aktiviteten er så godt som lagt ned, dei kan ikkje tysta på noko som ikkje finst.”

“Nei. Dei kan vel ikkje det.”

“Men ja, eg er samd i at me må gjera noko. Kan me sprenga det hemmelege politiet no?”

“Nei,” sa eg, “inga sprenging. Folk kjem berre til å døy, og så kjem dei til å verta sinte på dei som sprengde det. Me må ha folket på vår side.”

“Og det tyder?”

“Me får i gang val. Me skriv om lova.”

“Men…” sa ho.

“Ja!” sa eg.

“Me kjem til å verta bura inne. Me kjem til å døy.”

“Men om me held ut lenge nok vil me verte hugsa.”

Posted in Uncategorized. Tagged with , , .

0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

Some HTML is OK

(required)

(required, but never shared)

or, reply to this post via trackback.

Powered by WP Hashcash