Skip to content

Categories:

Nikolsina er deprimerande, men har rett

Dag 3, 16. mai 2010

Nikolsina har sagt mykje dei siste dagane, særleg i går. Ho er irritabel, og seier eigentleg ikkje noko hyggeleg i det heile til Eskil. Men nokre ting ho har sagt trur eg er sanne:

- Tidsmaskina er øydelagt. Om ikkje Martan har greidd å fiksa den på fire månader greier han sikkert ikkje å fiksa den på fire til.

- Ingen av oss fire, Martan, Eskil, meg eller Nikolsina sjølv, kan dra nokon plass, me må alle bu saman i leilegheita med det grøne tapetet.

- Me kjem til å verta galne.

- Me må gjera noko.

Eg spør henne kva det er ho vil gjera. Ho vil sprenga hovudkvarteret til det hemmelege politiet.

Eg vil ikkje sprenga hovudkvarteret til det hemmelege politiet.

Eg vil finna ut kva som skjer med Leonid og Sofia. Dei burde vera i like mykje vanskar som Martan og Nikolsina, men dei ser ikkje ut til å vera det.

Kvifor? Kvifor var dei i fengselet med Martan? Kva gjorde dei på Frogner i vinter?

Posted in Uncategorized. Tagged with , , , .

0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

Some HTML is OK

(required)

(required, but never shared)

or, reply to this post via trackback.

Powered by WP Hashcash